อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507-

พัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง : สุนทรพจน์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552. - [กรุงเทพฯ] : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2554 [2011] - 200 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786162350306


อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507- --วาทศิลป์.


สุนทรพจน์ไทย.

DS570.6.อ38ก5 / 2554ข

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544