สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา = Printing media design for advertising production / Printing media design for advertising production สกนธ์ ภู่งามดี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มายบุ๊คส์ พับลิชิ่ง, 2554 [2011] - 209 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744967480


โฆษณา.
การออกแบบ
พาณิชยศิลป์.

HF5823 / .ส234 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544