ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.-- ; และ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.-- / โดย สำนักงานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. - [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาิติ, 2544 [2001] - 149 หน้า.

9742291039


อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- ไทย.
การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สิทธิส่วนบุคคล -- ไทย.

KPT80.ค53 / ร62 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544