สิทธิกร ศักดิ์แสง.

หลักกฎหมายมหาชน = Principle of public law / Principle of public law สิทธิกร ศักดิ์แสง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2554 [2011] - 346 หน้า.

9789742035150


กฎหมายมหาชน.

K3150 / .ส583 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544