เอื้อน ขุนแก้ว.

คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท / โดย เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2554 [2011] - 175 หน้า.

9786167425245


หุ้นส่วน -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .อ83 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544