แขกรับเชิญ / กองบรรณาธิการ, ประกิต วาทีสาธกกิจ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 [2010] - 213 หน้า : ภาพประกอบ.

รวบรวมบทความจากคอลัมน์ "แขกรับเชิญ" ใน Smart เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี.

9786167230139


การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ -- ไทย.
การเลิกสูบบุหรี่ -- ไทย.

HV5770.ท9 / ข824 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544