ดำรงค์ พิณคุณ.

เกาดำรงค์. หน้าเปื้อนยิ้ม / หน้าเปื้อนยิ้ม เขียนโดย ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค, 2554 [2011] - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167492049

PL4209.ด592 / ก73 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544