สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ.

การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว = Tourist behavior analysis : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ / Tourist behavior analysis เรียบเรียงโดย สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554 [2011] - 166 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786167577012 6167577012


นักท่องเที่ยว.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.

G155.ก1 / ส75 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)