ร้อยเรื่องราว-- เล่าเรื่องเยือนต่างแดนของประธานวุฒิสภา พ.ศ. 2553 / จัดทำโดย สำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2554 [2011] - 182 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สวิตเซอร์แลนด์.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เช็ก.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ออสเตรีย.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ภูฏาน.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เบลเยี่ยม.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เนเธอร์แลนด์.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ฝรั่งเศส.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อิตาลี.

จีนศึกษา

DS575 / .ร544 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544