สิริวิมล ศิริบุญ.

ทิศทางการนำเสนอข่าวกรณีความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / สิริวิมล ศิริบุญ. - [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010] - 118 แผ่น.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต.


วารสารศาสตร์ -- แง่การเมือง -- ไทย.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา.

PN4751 / .ส656 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544