เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552.

9789740204732


อารยธรรมตะวันออก.
อารยธรรมตะวันตก.

--มธ 110--Highly correlated

CB253 / .อ73 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544