โอกาส / บรรณาธิการ จตุพล บุญพรัด. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552 [2009] - 524 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่. - วรรณกรรมไทยคัดสรร ; ลำดับที่ 2 .

15 เรื่องสร้างสรรค์ของนักเขียนรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี พ.ศ. 2543-2551.

9789748132754

PL4209.อ917 / 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544