โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในภาคกลาง = Organic rice seed production in irrigated paddy fields / Organic rice seed production in irrigated paddy fields [คณะผู้วิจัย อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, [2552] [2009] - 47 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


ข้าว -- ไทย (ภาคกลาง)
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย (ภาคกลาง)

SB191.ข6 / ค942 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544