เสาวลักษณ์ เปรมจิตต์, 2527-

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การโฆษณาแห่งประเทศไทย / Project of Thailand Advertising Museum โดย เสาวลักษณ์ เปรมจิตต์. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 11, 213 แผ่น : ภาพสีประกอบ.

โครงการทางวัฒนธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานวัฒนธรรม)


โฆษณา -- พิพิธภัณฑ์ -- ไทย.

HF5813.ท9 / ส754 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544