นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

กลุ่มราชครูในการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010] - 10, 205 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2542.

บทที่ 1 ความนำ - - บทที่ 2 ความพยายามเปลี่ยนรูปจากกลุ่มผู้ยึดอำนาจมาเป็นพรรคการเมืองในเมืองไทย - - บทที่ 3 ผู้นำกลุ่มราชครูกับบทบาททางการเมืองที่ได้มาโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง - - บทที่ 4 ความล้มเหลวในการเปลี่ยนรูปจากกลุ่มของคณะรัฐประหารมาเป็นพรรคการเมือง - - บทที่ 5 ความสำเร็จในการเปลี่ยนรูปจากก๊กมาเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มราชครู - - บทที่ 6 อำนาจของกลุ่มราชครูในรอบ 50 ปี - - บทที่ 7 กลุ่มราชครูยามตกยาก - - บทที่ 8 สรุป

9786167398259


พรรคการเมือง -- ไทย.
นักการเมือง -- ไทย.

JQ1745.ก55ผ7 / น43 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544