ประชิด สกุณะพัฒน์.

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ประชิด สกุณะพัฒน์, วิมล จิโรจพันธุ์, อุดม เชยกีวงศ์ เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554 [2011] - 304 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เรียบเรียงโดย วิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์, อุดม เชยกีวงศ์.

9786165082792


การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -- ไทย.
อุทยานแห่งชาติ -- ไทย.

G155.ท9 / ว647 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544