คอตติงตัน, เดวิด.

ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / David Cottington ; จณัญญา เตรียมอนุรักษ์ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2554 [2011] - 291 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Modern art : a very short introduction. 2005.

9786169070740


ศิลปะสมัยใหม่ -- ศตวรรษที่ 20.
ศิลปะสมัยใหม่ -- ศตวรรษที่ 19.

N6490 / .ค533 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544