บทบาทที่พึงประสงค์ของงานวิเทศสัมพันธ์ / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. - [นนทบุรี] : กรม, [2550] [2007] - 102 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740914112


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

JZ1242 / .บ336 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544