จักรินทร์ โกเมศ, 2528-

ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายลักษณะละเมิด / Damages for mental injury under law of torts โดย จักรินทร์ โกเมศ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 14, 251 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน.


ความรับผิดสำหรับความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ -- ไทย.
ค่าเสียหาย -- ไทย.
ความรับผิดสำหรับความทุกข์ทรมานทางอารมณ์.
ค่าเสียหาย.

KPT853.อ64 / จ624 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544