เบื้องลึกคดี ไออาร์พีซี / เบื้องลึกคดี IRPC รวบรวมโดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน). - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บริษัท, 2553 [2010] - 177 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

9789742259426


บริษัทไออาร์พีซี.


ล้มละลาย -- ไทย.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.
การฟื้นฟูบริษัท -- ไทย.

KPT1942 / .บ852 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544