รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 10 / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554 [2011] - xi, 512 หน้า.

9789747725728


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
กฎหมายมหาชน.

K3150 / .ร54 2554 ล. 10

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544