แนวโน้มสถานการณ์พลังงานของโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในอนาคต : รายงานการวิจัย / โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2551 [2008] - 276 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551.

สถานการณ์พลังงานโลก : วิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่ 3 / พรายพล คุ้มทรัพย์ -- ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกต่อเศรษฐกิจไทย / อารยะ ปรีชาเมตตา -- พลังงานหมุนเวียนและทางเลือกในองค์ประกอบพลังงานของไทย / ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล -- การปฏิรูปภาคการไฟฟ้าของไทย : บทวิเคราะห์และความท้าทายในอนาคต / ภูรี สิรสุนทร.


อุตสาหกรรมปิโตรเลียม.
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
อุตสาหกรรมการไฟฟ้า -- ไทย.

HD9560.5 / .น85 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544