รพี' 54 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; พัทธดนย์ เตชะไพบูลย์ บรรณาธิการ. - [ปทุมธานี] : คณะ, 2554 [2011] - 99 หน้า : ภาพประกอบ.

สองมาตราที่หายไปในบรรพ 6 / ไพโรจน์ กัมพูสิริ -- เขตอำนาจของศาลยุติธรรมทางแพ่งเยอรมันในการบังคับชำระหนี้ต่อทรัพย์สินของรัฐต่างประเทศ / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- นโยบายการหาเสียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / มาลี พฤกษ์พงศาวลี -- องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค : อีกก้าวหนึ่งของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ? / วีรวัฒน์ จันทโชติ -- กฎหมายและการตีความที่ไม่ได้มาตรฐาน / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- ตายอย่างมีศักดิ์ศรี หรือยื้อชีวิตนี้-- เพื่ออะไร? / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- ศาลและนักกฎหมาย-- ที่มั่นสุดท้ายของประชาชน? / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- ความเกี่ยวโยงระหว่างมาตรการลงโทษทางกฎหมายและมาตรการลงโทษทางสังคม / ลิลลี่ ขันธกิจ -- อุ้มบุญ / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย -- Law student's perspective towards lawyer's role / Molthida Songcharoen.


กฎหมาย.
พินัยกรรม -- ไทย.
เขตอำนาจศาล -- เยอรมนี.
ค่าจ้างขั้นต่ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมาย -- ไทย -- การตีความและการแปลความหมาย.
สิทธิการตาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ศาล -- ไทย.
ทัณฑกรรม.
ความเป็นมารดาที่รับตั้งครรภ์แทน.
Lawyers.

KPT74 / .ร368 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544