อบู อาดิล ชะรีฟ อัล ฮาดีย์.

การกำเนิดสำนักคิดต่าง ๆ ในอิสลาม = History of Islamic schools of thought / History of Islamic schools of thought เขียน/เรียบเรียงโดย อบู อาดิล ชะรีฟ อัล ฮาดีย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร, 2546 [2003] - 230 หน้า.

9749131746


ศาสนาอิสลาม -- หลักคำสอน.

BP163 / .อ37 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544