ขบวนการล้มเจ้า / กองบรรณาธิการ ASTV ผู้จัดการ. - พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, [2553] [2010] - 224 หน้า : ภาพประกอบ.
ปฏิวัติ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ข35 2553ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544