นิรมล สุธรรมกิจ.

โครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนของไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมล สุธรรมกิจ หัวหน้าโครงการ ; ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ, ศรัณย์ ประวิตรางกูร นักวิจัย. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009] - xv, 117, [25] หน้า : ภาพประกอบ.

เสนอ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


การค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ.
การค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ -- ไทย.
การลดก๊าซเรือนกระจก -- แง่เศรษฐกิจ.
การลดก๊าซเรือนกระจก -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

HC79.ม4 / น645 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544