ยูอี.

การเดินทางของชีวิต การเดินทางของความรู้ ถอดรหัสลับ ความรู้ภาษีอากร / ถอดรหัสลับ ความรู้ภาษีอากร โดย ยูอี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ดีนำทาง, 2554 [2011] - 137 หน้า.

9786169097419


ภาษีอากร.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ2315 / .ย74 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544