สถิติการประมงแห่งประเทศไทย Fisheries statistics of Thailand / [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Fisheries statistics of Thailand ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2554- [2011]- - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2554-

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


ประมง -- สถิติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544