การประเมินผลการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบ 40 ปี : รายงานการวิจัย / การประเมินผลการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบสี่สิบปี : รายงานการวิจัย [คณะผู้วิจัย สุรัสวดี หุ่นพยนต์ ... [และคนอื่น ๆ]]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 8, 128 หน้า.

9789744665713


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร --หลักสูตร--การประเมินผล.


อาสาสมัคร -- ไทย.

LG395.ก233 / ก624 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544