สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, 2491-

การวางแผนพัฒนาประเทศ / สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง จำกัด, 2554 [2011] - 111 หน้า.

9789748230696


การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย -- นโยบายสังคม.

HC445 / .ส452 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544