คาร์เตอร์, ฟิลิป เจ.

ถอดรหัสบุคลิกภาพและความฉลาดของคุณ / Philip Carter ผู้เขียน ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551 [2008] - 313 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: IQ and personality tests. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551.

9789744140746


แบบทดสอบบุคลิกภาพ.
เชาวน์.

BF698.3 / .ค64 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544