รู้และเข้าใจการดูแลรักษาแบบประคับประคองกับสิทธิผู้ป่วยในการเลือกวิธีรักษา : งานวิชาการประจำปี รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 / [กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร]. - [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2555 [2012] - 113 หน้า : ภาพประกอบ.

เนื้อหาบางส่วนเป็นรายงานการถอดเทปการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรการจัดการกากอุตสาหกรรม : อนาคตเศรษฐกิจไทย.


จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538.


การดูแลวาระสุดท้ายของชีวิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การกำจัดของเสีย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3098 / .ร748 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544