คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร : นิติราษฎร์ ล้ม ล้าง ร่าง รัฐประหาร 19 กันยา ผลพวงรัฐประหารรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลงประชามติโดยประชาชน / คณะนิติราษฎร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555] [2012] - 69 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- รัฐประหาร, 2549.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS586 / .ค746 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544