กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551.

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก / His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบรรยาย ; คณะบรรณาธิการ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, สุรีย์ ชูราศรี, สุดารัตน์ เพชรพรหม ; ผู้แปล ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์, หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ ; โทนี โอนีลล์ อ่าน-ตรวจแก้ภาษา = His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla / Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, delivered an honorary lecture ; editorial staff Vigal Phongpanitanon, Suree Churasri, Sudarat Petchprom ; translators Darin Pradittatsanee, M.R. Prakaichatra Suksvasti ; language reader Tony O'Neill. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 [2011] - 151 หน้า : ภาพสีประกอบ.

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องบรรยายรวม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-2472.

DS570.45.ม53 / ก642 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544