สรุปภาพรวมครบรอบ 30 ปี โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) / คณะผู้จัดทำ อานนท์ บุณยะรัตเวช ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2550] [2007] - 208 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789743265716


วิจัย -- ไทย -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.

Q180.ท9 / ส473 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544