วรณัฐ วรชาติเดชา.

การค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / โดย พันตำรวจเอกหญิง วรณัฐ วรชาติเดชา. - [กรุงเทพฯ : Classicscan Co., Ltd, 2554?] [2011?] - 248 หน้า : ภาพประกอบ.


การค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สิทธิมนุษยชน.
เหยื่อการค้ามนุษย์.

KPT4378 / .ว436 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544