กสทช. 2554. เล่ม 1/2 / บรรณาธิการบริหาร สุธรรม อยู่ในธรรม. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2554 [2011] - 458 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167305462


โทรคมนาคม -- ไทย.
การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ -- ไทย.
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย.
การสื่อสาร -- ไทย.

HE8390.55 / .ก626 2554 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544