จรัญ ภักดีธนากุล.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล. - พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555 [2012] - 570 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167425351


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1672 / .จ462 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544