วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบนโยบายประชานิยม ค่าแรง และเงินเดือน-- ของนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ทำได้จริงหรือ? / โดย คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมาธิการ, [2554] [2011] - ก-ง, 2, 160 หน้า : ภาพสีประกอบ.


นโยบายของรัฐ -- ไทย.
ประชานิยม -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ว626 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544