จักรวาล กาญธีรานนท์.

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมคำอธิบายทุกมาตรา / โดย จักรวาล กาญธีรานนท์. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : ลายเสือ, 2554 [2011] - 76 หน้า.

9786169098003


อัยการ -- ไทย.

KPT1630 / .จ62 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544