ประชา สุวีรานนท์, 2500-

อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทย ๆ / โดย ประชา สุวีรานนท์ ; และ, บริโภคความเป็นไทย / โดย เกษียร เตชะพีระ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2554 [2011] - 161 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.

9786169023890


เอกลักษณ์ของชาติไทย.
ศิลปะกับสังคม -- ไทย.
ทุนนิยม -- แง่สังคม -- ไทย.


ไทย -- อารยธรรม.
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS568 / .ป38526 2554ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544