ตรีทิพย์ รัตนวรชัย.

อณูพันธุศาสตร์เบื้องต้น : มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอ / โดย ตรีทิพย์ รัตนวรชัย. - [ปทุมธานี] : สาขาวิชาชีวเคมี สถานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 [2005] - xxiv, 273 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548.

บทที่ 1 โครงสร้างที่น่าพิศวงของดีเอ็นเอ -- บทที่ 2 ดีเอ็นเอ : สารพันธุกรรมเพื่อชีวิต -- บทที่ 3 ดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรีย = Mitochondrial DNA -- บทที่ 4 การควบคุมการแสดงออกของจีน = Regulation of gene expression -- บทที่ 5 มิวเทชัน = Mutation -- บทที่ 6 กระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอ = DNA repair -- บทที่ 7 โรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของแมแทบอลิซึม -- บทที่ 8 เทคโนโลยีการศึกษาดีเอ็นเอและการนำความรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอมาประยุกต์ใช้ -- บทที่ 9 บทสรุป ดีเอ็นเอ : อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต.


ดีเอ็นเอ.

QU58.5 / .ต466 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544