ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

กฎหมายพิเศษ ฉบับสอบ. กฎหมายปกครอง / กฎหมายปกครอง ก้องวิทย์ วัชราภรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2554 [2011] - 130 หน้า : ภาพประกอบ.

เกริ่นนำ -- บทที่ 1 ความเบื้องต้น -- บทที่ 2 หน่วยงานทางปกครอง -- บทที่ 3 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง.

9786167541068


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT2720 / .ก52 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544