อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ. ตอน ผักผลไม้ต้านโรคต้านมะเร็ง / ผักผลไม้ต้านโรคต้านมะเร็ง คณะผู้จัดทำ อำพร บุศรังษี ... [และคนอื่น ๆ]. - นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552 [2009] - 35 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง -- ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็ง -- สัญญาณบอกเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง -- การกินอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง -- การรักษาโรคมะเร็งกับการได้รับสารอาหาร -- ผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง -- การล้างผักผลไม้เพื่อลดพิษภัย -- โภชนาการเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง.

9786111101003


เนื้องอก -- การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544