72 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี / เจ็ดสิบสองปีสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี บรรณาธิการ กานต์พิชชา สูริประเสริฐ. - ราชบุรี : สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี, 2554 [2011] - 136 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา / โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง -- องค์กรอัยการจากอดีตสู่ปัจจุบัน / โดย กฤษฎา บุณยสมิต -- แอบติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ำหอพักหญิง / โดย อนุชา วัฒนวิภา -- แนวคิดเรื่องการกระทำความผิดกรรมเดียว หลายกรรม / โดย ศิระ บุญภินนท์ -- เล่าเรื่อง รัฐอิสราเอล / โดย พรภพ อ่วมพิทยา -- คุณธรรมนำหน้าการพัฒนาข้าราชการ / โดย พ.ต.ท. สิงห์ ปานะชา -- การเรียนกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส / โดย เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล -- ราชบุรี เมืองแห่งความทรงจำ / โดย กิจนา ตรีอนุรักษ์.


สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.
ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน.

KPT1572 / .ก913 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)