ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์.

หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย = [Buddhist curriculum in Thai school] : รายงานวิจัย / Buddhist curriculum in Thai school โดย ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 [2004] - [ก]-ฎ, 235 แผ่น.

โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา.


พุทธศาสนา -- หลักสูตร -- ไทย.
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

BQ162.ท9 / ด364 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544