ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

การบริหารคนไม่ยากอย่างที่คิด / ผู้เขียน ณรงวิทย์ แสนทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด, 2554 [2011] - 149 หน้า : ภาพประกอบ.

ส่วนที่ 1 ประเด็นน่าคิดในการบริหารคน -- ส่วนที่ 2 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหารคน.

9786167444079


การบริหารงานบุคคล.
การบริหารงานบุคคล -- แง่จิตวิทยา.

HF5549 / .ณ387 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544