10 ชาร์ตแพทเทิร์น เพื่อการวิเคราะห์หุ้น. เล่ม 1 / สิบชาร์ตแพทเทิร์น เพื่อการวิเคราะห์หุ้น เขียนและเรียบเรียง Smart Investor. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2555 [2012] - 299 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1. Pennants -- บทที่ 2. Flags -- บทที่ 3. Flags, high and tight -- บทที่ 4. Diamond tops -- บทที่ 5. Diamond bottoms -- บทที่ 6. Triangles, ascending -- บทที่ 7. Triangles, Descending -- บทที่ 8. Triangles, symmetrical -- บทที่ 9. Wedges, rising -- บทที่ 10. Wedges, falling.

9789748258607


หุ้นและการเล่นหุ้น -- แผนภูมิ, แผนภาพ, ฯลฯ
การวิเคราะห์การลงทุน.

HG4638 / .ก123 2555 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544