กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = IT laws / IT laws ทีมเขียน สุรางคณา วายุภาพ ... [และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552 [2009] - 96 หน้า : ภาพประกอบ.

บทนำ : กฎหมายก้าวเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างไรและกฎหมายได้เข้ามามีบทบาทต่อความก้าวหน้าทางไอทีอย่างไรบ้าง? -- กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายลำดับรองและหลักการสำคัญของร่างกฎหมายที่ออกภายใต้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.

9786111200027


เทคโนโลยีสารสนเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3485 / .ก933 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544