เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

สองนคราประชาธิปไตย = [Two democracies in Thailand] / Two democracies in Thailand เอนก เหล่าธรรมทัศน์. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2552 [2009] - 115 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 2550.

การสร้างชนชั้นกลางให้เป็นฐานเสียง -- การสร้างชาวชนบทให้เป็นฐานนโยบาย -- ปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย.

9789748266244


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

JQ1745.ก1 / อ75 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544